KATALOG TASARIMI

Katalog Tasarımı

Katalog Tasarımı

Katalog tasarımı, hizmet ya da ürüne sahip olan firmaların reklam tanıtımlarını gerçekleştirdikleri tasarımlar olarak bilinir. Verilen hizmet ve ürünler hakkında detaylı açıklamalara yer verilebilen katalog tasarımı, görsel ve metinsel içerikler ile desteklenir.

Katalog Tasarımının Önemi


Katalog tasarımının önemi
reklam alanında oldukça net bir şekilde anlaşılmaktadır. Müşteri ve bireylere kurumsal firmanın imajını akılda kalıcı yöntemle iletmek için kullanılan katalog tasarımı, kurumsal kimlikle uyum içerisinde tasarlanmalıdır. İçerik bakımından zengin katalog tasarımları, olumlu geri dönüşleri beraberinde getirecektir.

Katalog Tasarım Aşamaları

  • Kataloğun kapak dizaynı
  • Katalog özelliklerinin belirlenmesi (kağıt türü, sayfa sayısı)
  • Katalog sayfa tasarımı
  • Kataloğun içerik ve görsel olarak hazırlanması
  • Katalog tasarımının onay ve kontrolü
  • Kataloğun baskı için hazırlanması

Katalog Tasarımını Kimler Yapabilir?

Bu başlığın altında satırlarca yetkinlikleri anlatacağım. Fakat kuralların standartların ötesinde dile getirilmesi gereken;

“Katolog tasarımını vizyonu ve dünya trentlerini takip eden ben ve benim gibi kişilerin yapabileceği konusunda bir not düşmem doğru olacak”

Katalog tasarımını kimler yapabilir? sorusuna grafik ve tasarım bölümlerinde eğitim almış olan kişilerin sayılabileceği gibi, bazı kriterlere sahip olan kişilerin de katalog tasarımı çalışmaları yapabileceği söylenebilir. Bu kriterler genel olarak şunlardır:

  • Grafik ve tasarım konularında araştırma yapmayı sevmek
  • Grafik tasarım programlarını kullanabilmek
  • İlgili ürün ve hizmeti belli görsel ve metinleri bir arada kullanarak etkin bir şekilde sunabilmek.